tủ rack Huyện Cần giờ

Tủ rack 6U là gì?
Tủ rack là gì? tác dụng của tủ rack